Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2013

Φωτογραφία - PhotographyH φαντασία είναι το παν. Έχουμε ειδικευτεί στην φωτογράφιση, εκδηλώσεων, τροφίμων, εσωτερικών χώρων, τοπίων και καλών τεχνών. Προσφέρουμε επίσης πλήρη επεξεργασία φωτογραφιών. Προσφέρουμε, επίσης, εικονογράφηση οποιουδήποτε κειμένου ή ποιήματος.
Imagery is everything. We have specialized in photographing events, fashion, food, interiors, landscapes and fine art. We also offer full photo re-touching services. We, also, offer illustration of any kind of text or poem.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου